Stichting Demian verzorgt sinds 1991 te Roermond bijscholingen gericht op werkers in de psychogeriatrie / ouderenzorg. Hierbij ligt de nadruk op een professionele en belevingsgerichte benadering van hen die aan uw zorg zijn toevertrouwd.

Behalve de workshops met open inschrijving verzorgt Stichting Demian tevens in-company bijscholingsdagen. Scholing van individuele werknemers is een goede investering. Scholing samen met collega’s in de eigen organisatie heeft een aantal voordelen:

Het motiveert en inspireert individuele werknemers, bevordert de onderlinge communicatie en samenwerking en stimuleert organisatiebrede bezinning op kwaliteit van zorg.

In het cursusjaar 2015 organiseert Stichting Demian de volgende in-company bijscholingsdagen.

  • Belevingsgerichte zorg
  • Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
  • Professionele communicatie met mantelzorgers
  • Reminiscentie: in gesprek met zorgvragers met dementie


Wet BOPZ

In de workshops wordt bijzondere aandacht besteed aan de consequenties van de wet BOPZ voor een belevingsgerichte benadering van gedragsproblemen en de communicatie hierover met familie. Hierbij zal de nadruk liggen op bewustwording, openheid, professionaliteit en zorgvuldigheid.

De inhoud van de workshops wordt elk jaar geƫvalueerd, waar nodig geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de hulpverlening aan ouderen.

Namens het bestuur
van Stichting Demian

G. Arts, directeur